23 maart 2019

Wellicht erger je je wel eens aan de hoeveelheid zwerfvuil langs de straten in Minderhout. Het lijkt er wel eens op, dat iedereen zijn of haar rommel op straat laat slingeren in plaats van de boel netjes op te ruimen. Dit is natuurlijk niet zo! Om de buurt weer toonbaar te maken organiseert KWB Minderhout een opruimactie.

Op zaterdag 23 maart komen we bij elkaar op het Gemeenteplein, waarna we een aantal straten zullen aflopen. Dit jaar zullen we wat meer de buitengebieden opzoeken, aangezien hier de oogst het hoogst is. Alles wat we tegenkomen gaat vaak zondermeer de vuilniszak in. Dit is geen vervelend klusje, maar een zeer dankbaar klusje. De ervaring leert, dat je vele vriendelijke reacties krijgt van de mensen uit de buurt. We beginnen om 09:00 uur en tegen 12:00 uur stoppen we er mee. Alles wat we vinden brengen we meteen naar het Containerpark. Voor materiaal zoals vuilniszakken, knijpers en handschoenen wordt gezorgd, net zoals voor de koffie met wat lekkers…


Afgelopen jaren hebben we vele voorwerpen gevonden zoals een horloge, schoenen, een ‘Havenfiets’, een GSM, hoefijzers, een vogelhuisje, honderden flessen. Je vraagt je af, hoe het langs de weg verzeild raakt.

Inschrijven is niet nodig, maar even een belletje naar Jan Meijer wordt op prijs gesteld, zodat we voldoende materiaal kunnen voorzien.

Graag tot op 23 maart.

Jan Meijer (telefoon 03/297 46 38